test

یک تیتر آزمایشی

افزایش چشمگیر حجم داده ها زیرساخت های فناوری اطلاعات شرکت را تحت فشار شدید قرار می دهد. از منظر هزینه ، عملکرد ، مقیاس پذیری و مدیریت. استفاده از روشهای کارآمدتر ذخیره و مدیریت داده ها برای پاسخگویی به تقاضاهای فزاینده ای که برای سیستم های فن آوری اطلاعات وجود دارد ، ضروری شده است.

مقدار داده هایی که شرکت ها ذخیره و مدیریت می کنند به سرعت در حال رشد است. برآوردهای مختلف صنعت نشان می دهد که هر ۲ تا ۳ سال حجم داده ها دو برابر می شود. رشد سریع داده ها ، چه از نظر هزینه و چه از نظر عملکرد ، چالش های دلهره آور فناوری اطلاعات را به همراه دارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید