بدست آوردن اطلاعات سرور grid control / em12c / em13c

فرض کنید که شما وارد سازمانی می شوید که قبلا بانک اوراکل  ونرم افزارهای مانیتورینگ و مدیریت  grid controlr و یا enteprise manager 12c / 13c نصب شده اند.
از کجا بفهمیم که agent کجا نصب شده است و آی پی سرور gridcontrol / em12c / em13c چه هست؟

ابتدا با کاربر root به لینوکس وصل شوید و سپس دستور updatedb را بزنید
این دستور تمامی اسامی فایل ها و مسیرها را در یک فایل در سیستم عامل ذخیره می کند و برای جستجو فایل ها استفاده می شود.

[root@ ~]# updatedb

حال با کاربر oracle به ترمینال لینوکس وصل شوید .

[root@ ~]# su – oracle

با دستور زیر دنبال emctl بگردید. ممکن است دو تا emctl  روی دستگاه شما نصب شده باشد یکی مربوط به em خود بانک اوراکل است که به آن database control گفته می شود و یکی مربوط به agent برا ارسال اطلاعات به سرور grid control/em12c/em13c می باشد.

[oracle@ ~]$ locate emctl

خروجی دستور بشکل زیر است.

/grid/product/11.2.0/grid/bin/emctl
/grid/product/11.2.0/grid/bin/emctl.pl
/grid/product/11.2.0/grid/bin/emctl.template
/grid/product/11.2.0/grid/inventory/Templates/bin/emctl.pl.template
/grid/product/11.2.0/grid/inventory/Templates/bin/emctl.template
/oracle/agent12c/agent_inst/bin/emctl
/oracle/agent12c/agent_inst/sysman/log/emctl.log
/oracle/agent12c/agent_inst/sysman/log/emctlLockFile.lck
/oracle/agent12c/core/12.1.0.4.0/bin/emctl
/oracle/agent12c/core/12.1.0.4.0/bin/emctl.ouibak
/oracle/agent12c/core/12.1.0.4.0/bin/emctl.pl
/oracle/agent12c/core/12.1.0.4.0/bin/emctl.pl.ouibak
/oracle/agent12c/core/12.1.0.4.0/bin/emctl.template
/oracle/agent12c/core/12.1.0.4.0/bin/emctl.template.ouibak
/oracle/agent12c/core/12.1.0.4.0/bin/emctl_old
/oracle/agent12c/core/12.1.0.4.0/inventory/Templates/bin/emctl.pl.template
/oracle/agent12c/core/12.1.0.4.0/inventory/Templates/bin/emctl.template
/oracle/product/11.2.0/db_1/bin/emctl
/oracle/product/11.2.0/db_1/bin/emctl.pl
/oracle/product/11.2.0/db_1/bin/emctl.template
/oracle/product/11.2.0/db_1/inventory/Templates/bin/emctl.pl.template
/oracle/product/11.2.0/db_1/inventory/Templates/bin/emctl.template
/oracle/product/11.2.0/db_1/sale.saipa.net_sale/emctl.pid
/oracle/product/11.2.0/db_1/sale.saipa.net_sale/sysman/log/emctl.log
/oracle/product/11.2.0/db_1/sale.saipa.net_sale/sysman/log/emctl.msg
/usr/share/man/man2/semctl.2.gz
/usr/share/man/man3p/semctl.3p.gz

می توانید دستور را فیلتر کنید تا خروجی بهتری نشان دهد.همانطور که در خروجی نمایش داده می بینید خط دوم emctl مورد نظر ماست.

[oracle@sale ~]$ locate emctl | grep agent_inst
/oracle/agent12c/agent_inst/bin/emctl
/oracle/agent12c/agent_inst/sysman/log/emctl.log
/oracle/agent12c/agent_inst/sysman/log/emctlLockFile.lck

حال از دستور زیر استفاده کنید تا جزییات مربوط به agent را نمایش دهید.

[oracle@ ~]$ /oracle/agent12c/agent_inst/bin/emctl   status   agent
Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c Release 4
Copyright (c) 1996, 2014 Oracle Corporation.  All rights reserved.
—————————————————————
Agent Version          : ۱۲٫۱٫۰٫۴٫۰
OMS Version            : ۱۲٫۱٫۰٫۴٫۰
Protocol Version       : ۱۲٫۱٫۰٫۱٫۰
Agent Home             : /oracle/agent12c/agent_inst
Agent Log Directory    : /oracle/agent12c/agent_inst/sysman/log
Agent Binaries         : /oracle/agent12c/core/12.1.0.4.0
Agent Process ID       : ۵۴۴۵
Parent Process ID      : ۵۳۵۱
Agent URL              : https://db1.oraclekadeh.com:3872/emd/main/
Local Agent URL in NAT : https://db1.oraclekadeh.com:3872/emd/main/
Repository URL         : https://grid.oraclekadeh.com:4903/empbs/upload
Started at             : ۲۰۱۷-۰۲-۱۴ ۱۲:۲۸:۱۵
Started by user        : oracle
Operating System       : Linux version 2.6.32-100.26.2.el5 (amd64)
Last Reload            : (none)
Last successful upload                       : ۲۰۱۷-۰۳-۰۵ ۱۴:۱۰:۴۵
Last attempted upload                        : ۲۰۱۷-۰۳-۰۵ ۱۴:۱۰:۴۵
Total Megabytes of XML files uploaded so far : 19.58
Number of XML files pending upload           : ۰
Size of XML files pending upload(MB)         : ۰
Available disk space on upload filesystem    : ۶۸٫۲۰%
Collection Status                            : Collections enabled
Heartbeat Status                             : Ok
Last attempted heartbeat to OMS              : ۲۰۱۷-۰۳-۰۵ ۱۴:۱۱:۰۵
Last successful heartbeat to OMS             : ۲۰۱۷-۰۳-۰۵ ۱۴:۱۱:۰۵
Next scheduled heartbeat to OMS              : ۲۰۱۷-۰۳-۰۵ ۱۴:۱۲:۰۵

—————————————————————
Agent is Running and Ready

در خروجی بالا  مقدار  Repository URL  همان آدرس سرور grid control / em12c / em 13c می باشد. با دستوز پینک IP آن را می توانید پیدا کنید.

[oracle@ ~]$ ping  grid.oraclekadeh.com
PING grid.saipa.net (192.168.56.5) 56(84) bytes of data.
64 bytes from grid.saipa.net (192.168.56.5): icmp_seq=1 ttl=61 time=2.88 ms
64 bytes from grid.saipa.net (192.168.56.5): icmp_seq=2 ttl=61 time=2.55 ms

در خروجی بالا آی پی سرور grid control / em12c / em13c برابر است با 192.168.56.5

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
پیمایش به بالا